Củ Tam Thất Hoang Lai Châu

4,500,000 

Hotline Tư Vấn: 0388 264 868

  • Giá củ tam thất bắc khô loại tốt nhất chúng tôi

  • Củ tam thất khô loại 33 củ 1kg: 2.200.000/1kg
  • Củ tam thất khô loại 43 củ 1kg: 1.800.000/1kg
  • Củ tam thất khô loại 55 củ 1kg: 1.200.000/1kg
  • Củ tam thất khô loại 60 củ 1kg: 1.150.000/1kg
  • Củ tam thất khô loại 68 củ 1kg: 1.100.000/1kg
  • Củ tam thất khô loại 90 củ 1kg: 1.000.000/1kg

Giá củ tam thất tươi:

 • Củ tam thất tươi loại 5-6 củ 1kg: 950.000/ 1kg
 • Củ tam thất tươi loại 10 củ 1kg: 750.000/1kg
 • Củ tam thất tươi loại 15 củ 1kg: 650.000/1kg
 • Củ tam thất tươi loại 20 củ 1kg: 600.000/ 1kg
Hotline: 0383 838 663
Chat Facebook
Gọi điện ngay